Make your own free website on Tripod.com

El Professor de Música

Inici
Visió Pedagògica
Bagatge Professional
Londres
Escolania de Montserrat
Composicions Musicals
Galeria de Fotos
Contacta'm

Visió Pedagògica

Durant els anys exercint la docència musical i assumint funcions directives he après a ser organitzat i meticulós, fet que m’ha permès poder treballar eficaçment tant de forma individual com en grup.

 

El desenvolupament musical ocupa una posició central en tot allò que he fet fins ara. Trobo que, a fi d’alimentar una dinàmica docent en què crec, és essencial que el professor, en la seva recerca pel conjunt de valors artístics dels estudiants, sigui un estímul constant per a l’alumne.

 

Tothom qui estima la música té quelcom personal que pot ser expressat per mitjà del so, i crec que, com a professor de música és responsabilitat meva ajudar a l’alumne a acomplir el màxim del seu potencial.

 

Considero important fer que l’alumnat es familiaritzi amb instruments de vent, corda o percussió. Els més petits precisen una atenció més constant, sobretot quan tot just comencen. 

 
Quan aprenem a cantar crec que allò important no és què es canta, sinó com es canta. Si es posa massa èmfasi en el text o les notes els alumnes poden desmoralitzar-se i perdre interès. Malgrat que considero que notes i text han de ser correctes, trobo imprescindible que l’esperit i l’emoció que fa bona música sigui sempre preservat.

Deixar que petits i grans improvisin o interpretin les seves composicions ajuda al desenvolupament creatiu i l’exploració musical de l’ànima. Aquestes composicions no han de ser obres mestres necessàriament, els grans compositors no neixen amb talent, aquestes facultats s’adquireixen amb l’experiència que aporta la pràctica i l’esforç.   

 

Trobo que l’aprenentatge de conceptes músico-teòrics es fa menys feixuc si es comenten de forma oberta entre alumne i professor, aquesta formalitat distesa afavoreix l’interès del músic novell. 

 

Amb tot i això, a fi d’adquirir un llenguatge musical madur, necessari no només per a la interpretació sinó també per a una comprensió diàfana de la música, em sembla del tot imprescindible que l’alumne aprengui solfeig, harmonia, història de la música i altres matèries essencials que fomenten el respecte i la crítica contextuada de qualsevol fenomen o expressió artística, especialment musical. 

 

En resum, la música, per a mi, és passió i nodriment de vida; m’és sempre un plaer poder-la compartir amb tothom qui la valora.

Joan Miro